Георгий Виноградов – Na gore, na krutoy / On a Mountain Arduous Mountain