Mirella Freni – Tu qui? ... Amelia! (Amelia, Gabriele)

Mirella Freni