Mirella Freni – "Voi lo sapete, o mamma"

Mirella Freni