Ryuichi Sakamoto – Aishiteru, Aishitenai

Ryuichi Sakamoto